แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ รวม 2 หลักสูตร จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

3716
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ รวม 2 หลักสูตร จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ รวม 2 หลักสูตร จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ รวม 2 หลักสูตร จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ รวม 2 หลักสูตร จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มาฝากคุณครูค่ะ

ห่างหายไปนานนะคะ สำหรับการทำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เมื่อว่างจากการทำใบงานหรือสอนออนไลน์ คุณครูสามารถเข้าทำ เข้าเรียนได้นะคะ

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 1 แบบทดสอบออนไลน์  “Active Learning แนว STEM” ลงสู่วิจัย พัฒนาครูไทยยุค Thailand 4.0 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

กรุณากรอก e-mail ให้ถูกต้องเนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมการทำแบบทดสอบเป็นจำนวนมากแต่ด้วยข้อจำกัดของทาง Google ส่งผลให้การจัดส่งเกียรติบัตรเกิดความล่าช้าโดยจำกัดวันละ 100 เมล์สำหรับบัญชีปกติ

แบบทดสอบออนไลน์  “Active Learning แนว STEM” ลงสู่วิจัย พัฒนาครูไทยยุค Thailand 4.0 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์  “Active Learning แนว STEM” ลงสู่วิจัย พัฒนาครูไทยยุค Thailand 4.0 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

เข้าทำแบบทดสอบแบบทดสอบออนไลน์  “Active Learning แนว STEM” ลงสู่วิจัย พัฒนาครูไทยยุค Thailand 4.0 คลิกที่นี่

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ทำPLC บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

กรุณากรอก e-mail ให้ถูกต้องเนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมการทำแบบทดสอบเป็นจำนวนมากแต่ด้วยข้อจำกัดของทาง Google ส่งผลให้การจัดส่งเกียรติบัตรเกิดความล่าช้าโดยจำกัดวันละ 100 เมลล์สำหรับบัญชีปกติ

แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ทำPLC บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ทำPLC บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์  การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ทำPLC บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0โรงเรียน คลิกที่นี่

ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ 081-9915598

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่าแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ รวม 2 หลักสูตร จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ