แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5

9015
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง  แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5 มาฝากคุณครูค่ะ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนทำแบบทดสอบนะคะ

แบบทดสอบเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
แบบทดสอบนี้สร้างขึ้นเพื่อทดสอบและทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เรื่่องการจัดการเรียนร้วิทยาการคำนวณ
กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล และที่อยู่อีเมลให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ 75% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเป็นการจัดส่งโดยระบบอัตโนมัติ (ระบบจะตัดอัตโนมัติวันละ 100 ฉบับ)
จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุบลราธานี เขต 5
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณ คลิกที่นี่

แบบทดสอบ เรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)
แบบทดสอบนี้สร้างขึ้นเพื่อทดสอบและทบทวนความรู้ ความชเข้าใจ เรื่่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล และที่อยู่อีเมลให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ 75% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเป็นการจัดส่งโดยระบบอัตโนมัติ
จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุบลราธานี เขต 5
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ ต้านทุจริตศึกษา คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร กแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ สพป.อบ.5 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เกียรติบัตร เพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก บนทางไกล ก้าวไปคนเดียว

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563