แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร จราจร รร.ปทุมคงคา

3687
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร จราจร  รร.ปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร จราจร รร.ปทุมคงคา

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร จราจร รร.ปทุมคงคา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตา จราจร  รร.ปทุมคงคา มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับลูกเสือ และบุคคลที่สนใจ เข้ารับทำการทดสอบพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับ ป้ายจราจร สัญญาณมือจราจร เครื่องหมายจราจรที่ควรรู้
และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติตนตามกฎจราจรใด้ถูกต้อง ผู้เข้ารับการทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ทำคะแนนได้ร้อย 60 จะได้รับเกียรติบัตรฟรี
ผู้เข้าทำแบบทดสอบจะต้องกรอกอีเมลจากบัญชี gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ถ้าระบบเต็มแล้วให้รอวันถัด 1 วัน ได้เกียรติบัตร 100 ครับ เปิดให้เข้าทำแบบทดสอบทุกวันแบบยาวๆๆไปครับ

งานวัดผลโรงเรียนปทุมคงคา ขอขอบคุณ
คุณครูเพิ่มสุข บินสะอาด ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
คุณครูกิตติมา พุ่มซ้อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูณัฏฐา น้อยถนอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่่ได้ช่วยตรวจทานความถูกต้องของแบบทดสอบฉบับนี้ครับ

ขอบคุณครับ
นายกษิธนัช ด่านสมัคร
ผู้กำกับลูกเสือ อาสาจราจร โรงเรียนปทุมคงคา
ผู้ออกข้อสอบและจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร จราจร รร.ปทุมคงคา

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร จราจร รร.ปทุมคงคา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร จราจร รร.ปทุมคงคา

เข้าทำ แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร จราจร รร.ปทุมคงคา คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามผู้จัดทำระบบได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ งานวัดและประเมินผลโรงเรียนปทุมคงคา นายกษิธนัช ด่านสมัคร 920 โรงเรียนปทุมคงคา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0617154462