แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

3657
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  สอบผ่านรับเกียรติบัตรทันดีค่ะ

ผู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ต้องสอบผ่านเกณฑ์ผ่าน 70%  มีจำนวน 20 ข้อ ผู้จัดทำระบบจึงจะจัดส่งเกียรติบัตร ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในแบบทดสอบ รับจำนวนจำกัด 100 คน/วัน  ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ เพจ

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

 

เข้าทำแบบทดสอบ หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 คลิกที่นี่

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  และคุณครูสามารถติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่  เว็บสำนักงานเขตจ้า

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ  : แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์