แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รร.ปทุมคงคา

5036
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รร.ปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รร.ปทุมคงคา

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รร.ปทุมคงคา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่องแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รร.ปทุมคงคา มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลก และ นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ควรรู้
แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโรงเรียนปทุมคงคา ครูผู้สอนได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ บุคคลที่สนใจได้ทำแบบทดสอบได้ทบทวนความรู้และเพื่อเป็นการระลึกถึง และ เชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก และนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ควรรู้
ผู้ทำแบบทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 70 และผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอก e-mail บัญชีจาก gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง e-mail ที่กรอกไว้จำกัดเกียรติบัตร 100 ใบต่อวันครับถ้าระบบเต็มให้เข้าวันถัดไปครับ

ขอบคุณครับ
นายกษิธนัช ด่านสมัคร
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาเอกการวัดผลการศึกษา-ชีววิทยา
โรงเรียนปทุมคงคา

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รร.ปทุมคงคา
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รร.ปทุมคงคา
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รร.ปทุมคงคา

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รร.ปทุมคงคา คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ งานวัดและประเมินผลโรงเรียนปทุมคงคา  ติดต่อสอบถามผู้จัดทำระบบได้ที่  นายกษิธนัช ด่านสมัคร 920 โรงเรียนปทุมคงคา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0617154462