แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวิจัยเบื้องต้น3 รร.ปทุมคงคา

2080
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวิจัยเบื้องต้น3  รร.ปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวิจัยเบื้องต้น3 รร.ปทุมคงคา

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวิจัยเบื้องต้น3 รร.ปทุมคงคา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเบื้องต้น 3
แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไป ครู หรือบุคลากรที่สนใจทำแบบทดสอบเรื่อง การวิจัยเบื้องต้น เพื่อทบทวนความรู้และเป็นพื้นฐานในการวิจัยต่อไป ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านได้คะแนนร้อยละ 70 จึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล และ ผู้ที่ทำแบบทดสอบต้องใช้บัญชี Gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร

เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณครับ
นายกษิธนัช ด่านสมัคร
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนปทุมคงคา
วิชาเอกการวัดผลการศึกษา-ชีววิทยา
โรงเรียนปทุมคงคา

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวิจัยเบื้องต้น3 รร.ปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวิจัยเบื้องต้น3  รร.ปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวิจัยเบื้องต้น3 รร.ปทุมคงคา

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวิจัยเบื้องต้น3 รร.ปทุมคงคา คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ
นายกษิธนัช ด่านสมัคร
ผู้กำกับลูกเสือ อาสาจราจร โรงเรียนปทุมคงคา
ผู้ออกข้อสอบและจัดทำแบบทดสอบออนไลน์