แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.31

4744
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เพื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เพื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

คุณครูที่ทำแบบทดสอบออนไลน ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและรับเกียรตติดบัตรได้ที่นี่ค่ะ

ขออนุญาตแจ้ง ข้อมูล ให้โหลดเกียรติบัตรได้ สำหรับผู้ที่สอบ (ก่อนหน้านี้มีความช้าจากระบบ จึงทำการแก้ไขเพื่อไม่ให้ตกหล่นค่ะ)

ผู้เข้าสอบเมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2563  คลิกที่นี่

ผู้ที่เข้าสอบ 27-28 เมษายน 2563 คลิกที่นี่

 

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน  จาก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

1. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้พื้นฐานในการวิจัย                                                                     2. จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย                                                                                            3. เกณฑ์ผ่าน ……70…%                                                                                                    4. มีจำนวน…….20……..ข้อ ต้องผ่าน……..15………ข้อ                                                          5. จัดส่งเกียรติบัตรด้วยวิธี E-mail                                                                                          6. เปิดระบบให้ทำเวลา 24 ชั่วโมง                                                                                            7. ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ [email protected]

8.โปรดใช้ Gmail เท่านั้น

 

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ความรู้เพื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ความรู้เพื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ความรู้เพื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เพื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.31 คลิกที่นี่

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน  จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.31 และคุณครูสามารถติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ [email protected]

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร รร.บ้านบางแก้ว สพป.พังงา