แบบทดสอบออนไลน์  อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน สพป.สุพรรณบุรีเขต3

4665
แบบทดสอบออนไลน์  อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
แบบทดสอบออนไลน์  อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน


สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้
ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์

ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

เพิ่มเพื่อน

 ก่อนอื่นไปดูเนื้อหาอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน  กันก่อนนะคะ

ประวัติความเป็นมา

โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา จำนวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหารกลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ทำให้ภาวะการจริญเติบโต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง เพื่อประเมินภาวะการจริญเติบโต ของนักเรียนของกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ
  2. เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยบูรณาการกับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
  3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโครงการสร้างผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
  4. เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง

  1. ในการทำข้อสอบให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลและชื่อจริง(Full Name) ให้ถูกต้อง
  2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล์

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

 ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน สพป.สุพรรณบุรีเขต 3
แบบทดสอบออนไลน์  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน สพป.สุพรรณบุรีเขต 3

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูและขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ