แบบทดสอบออนไลน์ เชิญชวนนักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจทำกิจกรรมออนไลน์เนื่องในกิจกรรม “วันอาเซียน” โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา

2802

แบบทดสอบออนไลน์ เชิญชวนนักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจทำกิจกรรมออนไลน์เนื่องในกิจกรรม “วันอาเซียน” โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เชิญชวนนักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจทำกิจกรรมออนไลน์เนื่องในกิจกรรม “วันอาเซียน” โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา
แบบทดสอบออนไลน์ เชิญชวนนักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจทำกิจกรรมออนไลน์เนื่องในกิจกรรม “วันอาเซียน” โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เชิญชวนนักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจทำกิจกรรมออนไลน์เนื่องในกิจกรรม “วันอาเซียน” โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ รร.หนองโดนวิทยา โรงเรียนหนองโดนวิทยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจทำกิจกรรมออนไลน์เนื่องในกิจกรรม “วันอาเซียน” ปีการศึกษา 2564

– กิจกรรมทำแบบทดสอบความรู้อาเซียนออนไลน์
โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
– ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขึ้นไป (9 จาก 15 ข้อ) จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล
– ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564
– กิจกรรมนี้ต้องใช้อีเมลในการรับเกียรติบัตร ดังนั้นตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลด้วยค่ะ
– ติดต่อสอบถามได้ที่ครูดลหทัย สายสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนหนองโดนวิทยา จังหวัดสระบุรี

Facebook : Fah Donhathai
LINE ID : donhathai1

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoyXqObrEeIoFfeIzxeNnPmAAfGsgEFVy_0qXEvFZL4alQ4w/viewform?usp=sf_link

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แบบทดสอบออนไลน์ เชิญชวนนักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจทำกิจกรรมออนไลน์เนื่องในกิจกรรม “วันอาเซียน” จาก โรงเรียนหนองโดนวิทยา