แบบทดสอบออนไลน์ “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21” ฟรี! มีเกียรติบัตร

2873
แบบทดสอบออนไลน์ “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21” ฟรี! มีเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21” ฟรี! มีเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21” ฟรี! มีเกียรติบัตร

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21 จัดทำโดย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21” ฟรี! มีเกียรติบัตร
โดย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

**คำชี้แจง**
บทเรียนออนไลน์ (On-line) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทางออนไลน์ (On-line Learning) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ง ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย (เช่น e-mail, webboard, chat) เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) ผู้ผ่านการทดสอบบทเรียนในแต่ละหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรส่งกลับทาง e-mail ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้ทุกท่าน http://www.suphan1.go.th/

แบบทดสอบออนไลน์ “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21” ฟรี! มีเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21” ฟรี! มีเกียรติบัตร

บทเรียนออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21” ฟรี! มีเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ (Professional) ในศตวรรษที่ 21” ฟรี! มีเกียรติบัตร

ข้อมูลทั่วไป
แบบทดสอบนี้ ใช้ทดสอบความรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตร “เทคนิคการเป็นโค้ช (Coach)” จำนวน 20 ข้อ และมีเงื่อนไขในการผ่านโดยต้องมีผลการทดสอบอย่างน้อย 16 ข้อ หรือเท่ากับ 80% ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

คุณครูสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

ดูรายชื่อหลักสูตรทั้งหมด คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 1