แบบทดสอบออนไลน์ เนบิวลา Nebula ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail

1309
แบบทดสอบออนไลน์ เนบิวลา Nebula ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail
แบบทดสอบออนไลน์ เนบิวลา Nebula ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail

แบบทดสอบออนไลน์ เนบิวลา Nebula ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “เนบิวลา (nebula)”
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “เนบิวลา (nebula)” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันทีและสามารถ รอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน
ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง”เนบิวลา ” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดเมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่: E-Mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
***************
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่
https://online.pubhtml5.com/wfsz/ztkol
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ
https://forms.gle/GS1Dr5EE9eixes1q7
แบบทดสอบออนไลน์ เนบิวลา Nebula ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail
แบบทดสอบออนไลน์ เนบิวลา Nebula ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด