แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

5068
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร  หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จาก โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มาฝากคุณครูค่ะ โดยคุณครู สามารถนำเกียรติบัตรไปใส่แฟ้มอ้างอิงตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ  ไปดูทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไสว ฟักขาวกันก่อนเลยค่ะ

คลิกเพื่อเรียนรู้

โดยหลักสูตรนี้อยู่ในเว็บไซต์ระบบสร้างแบบทดสอบออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที ซึ่งทางผู้จัดทำได้กำหนดวัตถุประสงค์การจัดทำเว็บไซต์ดังนี้  เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันยากต่อการเดินทาง การใช้ชีวิต หลายคนได้เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต อยู่บ้านมากขึ้นหรือทำงานที่บ้าน (Work from Home) กันมากขึ้น ทำให้การศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะการทดสอบออนไลน์ต่าง ๆ แต่มักเกิดปัญหาระบบเต็ม หรือไม่ได้เกียรติบัตรบ้าง ระบบนี้พัฒนามาเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาทำแบบทดสอบ และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง โดยการสมัครสมาชิกและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาค่ะ

โดยวิธีการเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ คุณครูเข้าที่ https://certificate.iamteacher.in.th/index.php
จากนั้นทำการสมัครสมาชิกที่ https://certificate.iamteacher.in.th/index.php?page=reg
แล้วเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จเลยไม่ต้องรอส่งเข้า E-maiค่ะ
ไม่จำกัดผู้เข้าในแต่ละวันด้วยนะคะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

และขณะนี้ผู้พัฒนาระบบกำลังเพิ่มหลักสูตรอื่นๆในระบบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นประโยชน์กับคุณครู และขอขอบคุณ ระบบสร้างแบบทดสอบออนไลน์ที่แบ่งปันความรู้กับเพื่อนครูในครั้งนี้ค่ะ