แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องพื้นฐานยุวกาชาด โดย กศน.อำเภอเมืองกระบี่ 

5381

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องพื้นฐานยุวกาชาด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องพื้นฐานยุวกาชาด
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องพื้นฐานยุวกาชาด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานยุวกาชาด ดำเนินการโดยกศน.อำเภอเมืองกระบี่  ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะได้รับเกียรติบัตร

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร เรื่อง พื้นฐานยุวกาชาด ดำเนินการโดย กศน.อำเภอเมืองกระบี่  สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก กศน.อำเภอเมืองกระบี่  ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้โดยส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งไว้ในระบบเบื้องต้น

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติดนตรีไทย

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติดนตรีไทย
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติดนตรีไทย

คู่มือหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
https://thaircy.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/08/คู่มือหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด.pdf

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานยุวกาชาด ดำเนินการโดยกศน.อำเภอเมืองกระบี่ คลิกที่นี่

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครูสอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/