แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับไฟฟ้า วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก

4077
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบความรู้ด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
แบบทดสอบนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษา หาความรู้ด้านไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง หากท่านผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ท่านจะได้รับเกียรติบัตร ผ่านทาง E mail ค่ะ
ตัวอย่างเกียรติบัตรที่จะได้รับค่ะ

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

เข้าทำแบบทดสอบ