แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของรร.บ้านแหลม สพป.เพชรบุรีเขต 1

6161
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของรร.บ้านแหลม สพป.เพชรบุรีเขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของรร.บ้านแหลม สพป.เพชรบุรีเขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของรร.บ้านแหลม สพป.เพชรบุรีเขต 1

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของรร.บ้านแหลม สพป.เพชรบุรีเขต 1 ทำแบบทดสอบผ่านรับเกียรติบัตรทางอีเมล์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

คำชี้แจง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
เปิดทุกวัน อัตโนมัติ จำกัดจำนวนคนต่อวัน
หากไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อได้ที่ [email protected] ..ทีมพัฒนาฯโดย..นายไพโรจน์ ช่อผกา ,นางวิชชุตา บัวคลี่, นางสาวมีนธิรา อยู่เย็น และนายสิทธา กีรติอารยธรรม

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของรร.บ้านแหลม สพป.เพชรบุรีเขต1ต 1

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของรร.บ้านแหลม สพป.เพชรบุรีเขต1
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของรร.บ้านแหลม สพป.เพชรบุรีเขต1

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์  เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คลิกที่นี่ 

ไม่ได้รับเกียรติบัตรติดต่อ.. [email protected] ..ทีมพัฒนาฯโดย..นายไพโรจน์ ช่อผกา ,นางวิชชุตา บัวคลี่, นางสาวมีนธิรา อยู่เย็น และนายสิทธา กีรติอารยธรรม

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : รวม 4 หลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ จากโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ ระบบเปิด 08.00 น.