แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

2060
ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, แบบทดสอบออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร, แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร
ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, แบบทดสอบออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร, แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เชิญชวนคุณครูทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ และเพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

เรียนรู้เนื้อหาได้ที่
https://online.pubhtml5.com/emiz/qhud/

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ
https://forms.gle/qA4w9YAb1eWzYqda9

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด