แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที

3021
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

***คำชี้แจง***
แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

เข้าอบรม คลิกที่นี่!!!

 แบบทดสอบก่อนเรียน คลิกที่นี่!!!  

เรียนรู้เนื้อหา คลิกที่นี่!!!

แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อรับวุฒิบัตร คลิกที่นี่!!! 

*การค้นหาวุฒิบัตร

ขั้นตอนการค้นหาและดาวน์โหลดวุฒิบัตร

1. เข้าเว็บไซต์การค้นหาวุฒิบัตรของแต่หลักสูตร

2. กรอก Email ที่ท่านกรอกในการทำแบบทดสอบ

3. เลือกหลักสูตรที่เข้าอบรม

4. คลิกตรวจสอบ (หากระบบตรวจสอบพบท่านสามารถดาวน์โหลด วุฒิบัตร ได้ทันที่ !!! )

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที_1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที_1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที_2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที_2

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3