แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การเขียนโครงการ” ฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร

3020
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การเขียนโครงการ” ฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การเขียนโครงการ” ฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การเขียนโครงการ” ฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนโครงการ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เพิ่มเพื่อน

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “การเขียนโครงการ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

***คำชี้แจง***
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“การเขียนโครงการ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การเขียนโครงการ” ฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร_1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การเขียนโครงการ” ฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตร_1

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด