แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที

4436
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตัวอย่างวุฒิบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที_1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผ่าน 70% รับวุฒิบัตรทันที_1
เพิ่มเพื่อน

***คำชี้แจง***
แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!!

*การค้นหาวุฒิบัตร

ขั้นตอนการค้นหาและดาวน์โหลดวุฒิบัตร

1. เข้าเว็บไซต์การค้นหาวุฒิบัตรของแต่หลักสูตร

2. กรอก Email ที่ท่านกรอกในการทำแบบทดสอบ

3. เลือกหลักสูตรที่เข้าอบรม

4. คลิกตรวจสอบ (หากระบบตรวจสอบพบท่านสามารถดาวน์โหลด วุฒิบัตร ได้ทันที่ !!! )

***แจ้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนทราบ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าอบรมทั้ง 22 หลักสูตรจำนวนมากทำให้ระบบสืบค้นเกียรติบัตรมีปัญหา ดังนั้นท่านที่เข้าอบรมจะสามารถดาวน์โหลด    เกียรติบัตรได้หลัง เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ

** ทดสอบผ่าน 70% กลับมาดาวน์โหลดวุฒิบัตรหลังเที่ยงของวันถัดไป **
!! โดยไม่ต้องส่งแบบทดสอบซ้ำ !!
(ดาวน์โหลดด้วยคอมพิวเตอร์แล้วใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อความสะดวกในการค้นหา)

รูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3