แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

4621
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

***คำชี้แจง***
แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตัวอย่างวุฒิบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning_1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning_1

เข้าห้องเรียนเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!!

*การค้นหาวุฒิบัตร
ขั้นตอนการค้นหาและดาวน์โหลดวุฒิบัตร

  1. เข้าเว็บไซต์การค้นหาวุฒิบัตรของแต่หลักสูตร
  2. กรอก Email ที่ท่านกรอกในการทำแบบทดสอบ
  3. เลือกหลักสูตรที่เข้าอบรม
  4. คลิกตรวจสอบ (หากระบบตรวจสอบพบท่านสามารถดาวน์โหลด วุฒิบัตร ได้ทันที่ !!! )

***แจ้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนทราบ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าอบรมทั้ง 22 หลักสูตรจำนวนมากทำให้ระบบสืบค้นเกียรติบัตรมีปัญหา ดังนั้นท่านที่เข้าอบรมจะสามารถดาวน์โหลด    เกียรติบัตรได้หลัง เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ

** ทดสอบผ่าน 70% กลับมาดาวน์โหลดวุฒิบัตรหลังเที่ยงของวันถัดไป **

!! โดยไม่ต้องส่งแบบทดสอบซ้ำ !!

(ดาวน์โหลดด้วยคอมพิวเตอร์แล้วใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อความสะดวกในการค้นหา)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3