แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี จาก รร.บ้านแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

1819
โรงเรียนบ้านแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์
โรงเรียนบ้านแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี จาก รร.บ้านแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบนี้ ใช้ทดสอบความรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง “การจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ และมีเงื่อนไขในการผ่านโดยต้องมีผลการทดสอบอย่างน้อย 16 ข้อ หรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

โรงเรียนบ้านแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์  แบบทดสอบนี้ ใช้ทดสอบความรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง "การจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ และมีเงื่อนไขในการผ่านโดยต้องมีผลการทดสอบอย่างน้อย 16 ข้อ หรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้ คลิกเข้าลิ้งค์ทำแบบทดสอบ>>>> https://bit.ly/2RIWi28
โรงเรียนบ้านแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์

คลิกเข้าลิงก์ทำแบบทดสอบ>>>> https://bit.ly/2RIWi28

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก รร.บ้านแข้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร