แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก”เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

4604

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก”เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก"เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก”เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก”เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

นำโดยท่าน ผอ.นิภาพร วงษ์วิไลย
และคุณครูนุพล วงค์วิเศษ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

ได้จัดทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก”

เชิญชวนคณะคุณครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำแบบทดสอบในครั้งนี้
พร้อมรับเกียรติบัตร และฝากประชาสัมพันธ์ กดแชร์ลิ้งและแชร์คิวอาร์โค้ด ให้กับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยครับ

ขอบคุณครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก”เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก"เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก”เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

สแกนเพื่อทำแบบทดสอบ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก”เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก"เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “20 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก”เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หรือ เข้าทำแบบทำสอบได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/1XsOmiwvQRtEraneCA4ZF5SFCsrV6QD8hj46iqtK62YQ/closedform

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาแบบทดสอบ จาก ทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1