แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง

4638
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทองมาฝากคุณครูค่ะ สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้นะคะ

และเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ทำการทดสอบความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนและการทำงานต่อไป

คำชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลของผู้ทำแบบทดสอบให้ครบถ้วน  ขอให้ตรวจสอบ Email ให้ถูกต้อง ก่อนทำแบบทดสอบ โดยระบบจำกัดจำนวนผู้500คนต่อวัน เต็มแล้วปิดทันที สามารถสอบสอบวันถัดไปได้ค่ะ

ตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง

ตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง
ตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ขอขอบคุณ คุณ Chatmongkol Saguna ผู้แนะนำระบบ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบได้ค่ะ

หลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ :อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์