แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

5156
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากล

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ “โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนเรียนรู้” โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากลผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน80%จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์  “ปล.ใช้Gmailในการอบรมนะครับ มิเช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับเกียรติบัตร”

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอมของขอบคุณ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วิชาดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  ที่จัดทำระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ทำแบบทดสอบกันค่ะ

ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ https://www.facebook.com/krumued.drummer

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. 14