แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

2402
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่จะได้รับ

มีแบบทดสอบทั้งหมด 20 ข้อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ระบบเปิด09.00 ของทุกวัน จำกัดจำนวนเกียรติบัตร 100 ใบ/วัน รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ท่านละทะเบียนไว้ 

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่จะได้รับ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMNtFW1sWjO9nPO3vXdFV_KQhl4xjQ42wra3d24yN_eb7z1g/closedform

หรือสแกน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMNtFW1sWjO9nPO3vXdFV_KQhl4xjQ42wra3d24yN_eb7z1g/closedform

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น