แบบทดสอบออนไลน์ “โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนเรียนรู้” โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป.อุบลราชธานี เขต 5

3256
บทเรียนออนไลน์ "โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนเรียนรู้"
บทเรียนออนไลน์ “โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนเรียนรู้”

แบบทดสอบออนไลน์ “โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนเรียนรู้” โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ “โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนเรียนรู้” โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

บทเรียนออนไลน์ “โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนรู้” นี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายผลการอบรมโครงการ Coding Thailand โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับโลกในการเสริมสร้างการเรียนรู้อย่าง code.org ซึ่งเป็นองค์ไม่แสวงหากำไร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กูเกิล และอักษรเอ็ดดูเคชั่น พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ codingthailand.org ที่มีสาระการเรียนรู้เต็มไปด้วยคุณภาพ ส่วนผลลัพท์ที่ได้จากการเรียนโค้ดดิ้ง จะทำให้เด็กไทยได้ฝึกฝนกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้คณะครูที่ร่วมเรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจ และนำไปขยายผลต่อ สู่การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนต่อไป

เชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้และทำแบบทดสอบ เรื่อง โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% มีเกียรติบัตรผ่านการเรียนและการทดสอบส่งให้ทางอีเมลครับ (จำกัดการทำแบบทดสอบ 1 User ต่อ 1 ครั้งเท่านั้นนะครับ)  รับ 500 คนต่อวัน  เปิดระบบ 08.00 น. ของทุกวัน

ตัวอย่างเกียรติบัตรบทเรียนออนไลน์ “โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนรู้” ที่จะได้รับ

ตัวอย่างเกียรติบัตรบทเรียนออนไลน์ "โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนรู้" ที่จะได้รับ
ตัวอย่างเกียรติบัตรบทเรียนออนไลน์ “โค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนรู้” ที่จะได้รับ

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ >> https://forms.gle/UThvC7oh3y52AJVY9

ครูอัพเดตดอทคอมของขอบคุณ แบบทดสอบออนไลน์ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย โดย กศน.อำเภอสวรรคโลก  ที่จัดทำระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ทำแบบทดสอบกันค่ะ

ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่  [email protected]

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. 14