แบบทดสอบออนไลน์ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 4 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21

6514

แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์(light bulb)(signal display) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์(light bulb)(signal display) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์(light bulb)(signal display) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

แบบทดสอบออนไลน์ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 4 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตรโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก  มีทั้งหมด 4 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ

ตัวอย่างเกียรติบัตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด 4 หลักสูตร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

การประเมินความรู้ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ”

เข้าทำแบบทดสอบ คลิก  https://forms.gle/T6E3MzwWuyPEjEB89

 

ตัวอย่างเกียรติบัตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด 4 หลักสูตร
ตัวอย่างเกียรติบัตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด 4 หลักสูตร

การประเมินความรู้ วิชา “กายภาพบำบัด” เข้าทำแบบทดสอบ คลิก
https://forms.gle/SsrDnzo8p54Pjo4F6

ตัวอย่างเกียรติบัตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด 4 หลักสูตร
ตัวอย่างเกียรติบัตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด 4 หลักสูตร

การประเมินความรู้ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมบำบัด” เข้าทำแบบทดสอบคลิก
https://forms.gle/vM6qgLZ618wyUkgk8

ตัวอย่างเกียรติบัตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด 4 หลักสูตร
ตัวอย่างเกียรติบัตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด 4 หลักสูตร

การประเมินความรู้ เรื่อง “การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา” เข้าทำแบบทดสอบคลิก
https://forms.gle/xiaa6Mfh2cv77cwD8

 

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา มีทั้งหมด 6 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21