แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร

4676
แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 13 หลักสูตร จัดทำโดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

**คำชี้แจง**
บทเรียนออนไลน์ (On-line) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทางออนไลน์ (On-line Learning) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ง ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย (เช่น e-mail, webboard, chat) เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) ผู้ผ่านการทดสอบบทเรียนในแต่ละหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรส่งกลับทาง e-mail ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้ทุกท่าน http://www.suphan1.go.th/

แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_1
แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_1

คุณครูสามารถเข้าไปเลือกทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_2
แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_2
เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรวิชาภาษาไทย
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_3
แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_3

หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 5 หลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 6 หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_4
แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_4

หลักสูตรที่ 7 หลักสูตรวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 8 หลักสูตรวิชาศิลปะ
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 9 หลักสูตรวิชาการงานอาชีพ
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_5
แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_5

หลักสูตรที่ 10 หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 11 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 12 หลักสูตรการบริหารทั่วไป
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_6
แบบทดสอบออนไลน์ 13 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ฟรี!! มีเกียรติบัตร_6

หลักสูตรที่ 13 หลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1