มาแล้ว แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) สอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันที

3126

มาแล้ว แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) สอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันที

มาแล้ว แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) สอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันที
มาแล้ว แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) สอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันที

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

โดยแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) นี้ เป็นแบบทดสอบหลังเรียน โดย สามารถศึกษาได้โดย คลิกที่นี่ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)

ลิงก์ทำแบบทดสอบเพื่อรับ เกียรติบัตร คลิกที่นี่

ลิงก์ เกียรติบัตรการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)

เกียรติบัตรผ่านการอบรม
เกียรติบัตรผ่านการอบรม

***หมายเหตุ การค้นหาเกียรติบัตร ให้เลื่อนลงไปท้ายสุด จะเป็นเกียรติบัตรที่ผ่านคนล่าสุดครับ

แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ทันที!!! ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้

ลิงก์ เกียรติบัตรการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)

 

***หมายเหตุ การค้นหาเกียรติบัตร ให้เลื่อนลงไปท้ายสุด จะเป็นเกียรติบัตรที่ผ่านคนล่าสุดครับ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม มาแล้ว 14 หลักสูตรอบรมออนไลน์ เข้าอบรมรับเกียรติบัตร จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4