แบบทดสอบออนไลน์ COVID – 19 Vocabulary Practice จาก สพป.สระบุรี เขต 2

2989

แบบทดสอบออนไลน์ COVID – 19 Vocabulary Practice จาก สพป.สระบุรี เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์  COVID - 19 Vocabulary Practice จาก สพป.สระบุรี เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ COVID – 19 Vocabulary Practice จาก สพป.สระบุรี เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ COVID – 19 Vocabulary Practice จาก สพป.สระบุรี เขต 2

เพิ่มเพื่อน

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
>>>เชิญชวนทำแบบทดสอบ COVID – 19 Vocabulary Practice<<<
โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ 70% เพื่อรับเกียรติบัตร ทาง e-mail
——————————–
เรียนรู้คำศัพท์ก่อนทำแบบทดสอบได้ที่ >>>
https://online.pubhtml5.com/icdj/fgaz/
——————————–
ทำแบบทดสอบได้ที่ >>>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck3SVTXxi26F19eOofuhNvtUuz713Lnt4Dd82JTwGlkdl3Zw/viewform?usp=sf_link
———————————

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ประชาสัมพันธ์แบบทดสอบออนไลน์ จาก นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
>>>เชิญชวนทำแบบทดสอบ COVID – 19 Vocabulary Practice<<<
โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ 70% เพื่อรับเกียรติบัตร ทาง e-mail
——————————–
เรียนรู้คำศัพท์ก่อนทำแบบทดสอบได้ที่ >>>
https://online.pubhtml5.com/icdj/fgaz/
——————————–
ทำแบบทดสอบได้ที่ >>>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck3SVTXxi26F19eOofuhNvtUuz713Lnt4Dd82JTwGlkdl3Zw/viewform?usp=sf_link
———————————