แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. 14

5370
แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. 14

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. 14

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 คำชี้แจง 1. โปรดพิมพ์ที่อยู่อีเมลและชื่อจริง ให้ถูกต้อง 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ 80% (16 ข้อ) จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล์ 3. ระบบเปิดให้ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ หลังวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ***จำกัดจำนวนเพียง 1,500 ท่าน หากครบตามจำนวนระบบจะปิดอัตโนมัติ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : [email protected]
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life

>>เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life คลิกที่นี่<<

 

ครูอัพเดตดอทคอมของขอบคุณ แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ที่จัดทำระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ทำแบบทดสอบกันค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแก่งคอย