แบบทดสอบออนไลน์ MOE Safety Platform ทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform รับเกียรติบัตร จาก รมว.ศธ. และ เลขา กพฐ.

7105

แบบทดสอบออนไลน์ MOE Safety Platform ทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform รับเกียรติบัตร จาก รมว.ศธ. และ เลขา กพฐ.

เข้าร่วมการทดสอบออนไลน์ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น หลายท่านที่ทำแบบทดสอบออนไลน์ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform ผ่านเกณฑ์ 70 % ทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจาก รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียนและทำการทดสอบ
ลงทะเบียนและทำการทดสอบ แบบทดสอบออนไลน์ MOE Safety Platform

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม moe safety center สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงทะเบียนและทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform

MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการ
MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:55 น. – 16:30 น. (วันละ 1 รอบ)

สามารถลงทะเบียนและทำการทดสอบสำหรับการสอบ วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่

ลิงก์ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ>>

ลิงก์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 https://forms.gle/1nzjzd8aDGG1bExi6

ลิงก์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 https://forms.gle/2kT4wt7PdzzNcfhN7

ลิงก์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 https://forms.gle/32kY4DMc8w3xfMno9

ลิงก์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 https://forms.gle/zo4sXNaVtrGZDBdC8

ลิงก์วันที่ 5 -8  กุมภาพันธ์ 2565 

วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2565 จะเปิดการทดสอบวันละ 6 รอบๆ ละ 45 นาที
🕙 10:00-10:45 น.
🕚 11:00-11:45 น.
🕑 14:00-14:45 น.
🕒 15:00-15:45 น.
🕕 18:00-18:45 น.
🕖 19:00-19:45 น.
จะมี Link ข้อสอบทั้งหมด 9 ชุด สามารถเข้าทดสอบในลิงก์ใดก็ได้ 
➡️ linkข้อสอบที่ 1
https://forms.gle/WriCH4iAzSa1i3v28
➡️ linkข้อสอบที่ 2
https://forms.gle/zo4sXNaVtrGZDBdC8
➡️ linkข้อสอบที่ 3
https://forms.gle/32kY4DMc8w3xfMno9
➡️ linkข้อสอบที่ 4
https://forms.gle/2kT4wt7PdzzNcfhN7
➡️ linkข้อสอบที่ 5
https://forms.gle/2hUPoBQJAnJ9TaoV9
➡️ linkข้อสอบที่ 6
https://forms.gle/jMVpVxPUWFP9aH3K6
➡️ linkข้อสอบที่ 7
https://forms.gle/vWMMRsvyY657mYGo8
➡️ linkข้อสอบที่ 8
https://forms.gle/qtX2wnzfsWJ2CEcFA
➡️ linkข้อสอบที่ 9
https://forms.gle/6BjsW48zapZ6wzCY8

คู่มือประกอบการทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

หมายเหตุ : เมื่อถึงเวลาทดสอบแล้วหากผู้ที่เข้าร่วมทดสอบไม่สามารถเข้า LINK ใดได้ เพราะผู้เข้าทดสอบเต็ม ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบเข้า LINK อื่นๆ ได้ทันที

ท่านใดที่สอบผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับ เกียรติบัตรจาก รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรด้วยตัวเองได้ที่เฟซบุ๊ก MOE Safety Center) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ปรับใหม่ แบบทดสอบ MOE Safety Platform วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2565 จะเปิดการทดสอบวันละ 6 รอบๆ ละ 45 นาที

ขอบคุณข้อมูลจาก MOE Safety Center

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/