อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.1

9239

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.1 ขอ ว.21 ได้

ให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบกรอกที่อยู่อีเมล์ พร้อมทั้งชื่อ นามสกุลที่ถูกต้อง ก่อนทำแบบทดสอบทุกข้อ ถ้าท่านได้คะแนนผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้

เข้าทำแบบทดสอบ

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.1
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.1

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.1 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ