Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แบบทดสอบ ข้อสอบ ระดับประถมศึกษา บนแอป ห้ามพลาดครับ!

แบบทดสอบ ข้อสอบ ระดับประถมศึกษา บนแอป ห้ามพลาดครับ!

Advertisement

แบบทดสอบ ข้อสอบ ระดับประถมศึกษา บนแอป ห้ามพลาดครับ!

เพิ่มเพื่อน
แบบทดสอบ ข้อสอบ ระดับประถมศึกษา บนแอป
แบบทดสอบ ข้อสอบ ระดับประถมศึกษา บนแอป

Advertisement

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำเสนอขอนำเสนอ แอปที่น่าสนใจแอปหนึ่งครับ คือ แอป แบบทดสอบ ประถมศึกษา
ซึ่ง แบบทดสอบ ข้อสอบ ระดับประถมศึกษา บนแอป ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่ google play
ทางทีมงานครูอัพเดตดอทคอม  หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ..

ลิ้งก์ดาวน์โหลดแอป  คลิกที่นี่..

Advertisement

รวมข้อสอบและแบบทดสอบความรู้สำหรับเด็กประถมศึกษา อนุบาล วิชาพื้นฐานและวิชาเสริม
ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 ป6
รายชื่อวิชา มีดังนี้
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป6

+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป6

 

ขอขอบคุณแอป ดีๆ จาก https://play.google.com/store/apps/

ติดตามข่าวสาร/สื่อการสอนที่น่าสนใจที่  ครูอัพเดตดอทคอม

You might also like