แบบทดสอบ วัดความรู้ (แบบทดสอบออนไลน์) เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตรจาก ศธจ.สิงห์บุรี 

4987
แบบทดสอบ วัดความรู้ (แบบทดสอบออนไลน์) เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตรจาก ศธจ.สิงห์บุรี 
แบบทดสอบ วัดความรู้ (แบบทดสอบออนไลน์) เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตรจาก ศธจ.สิงห์บุรี

แบบทดสอบ วัดความรู้ (แบบทดสอบออนไลน์) เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตรจาก ศธจ.สิงห์บุรี 

ด้วย ศธจ. สิงห์บุรี เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และผู้ที่สนใจเข้าร่วม ทำแบบทดสอบวัดความรู้
(แบบทดสอบออนไลน์) เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตรจาก ศธจ.สิงห์บุรี

โดย แบบทดสอบความรู้ (แบบทดสอบออนไลน์) เรื่อง”ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  หากท่านประสบปัญหาในการทำแบบทดสอบ
สามารถติดต่อ สอบถามที่ นายณัฐพล กองทอง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สิงห์บุรี (Nattapol Khongtong)

เข้าทำแบบทดสอบ..คลิกที่นี่..

ตัวอย่างเกียรติบัตร…

แบบทดสอบ วัดความรู้ (แบบทดสอบออนไลน์) เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตรจาก ศธจ.สิงห์บุรี 
แบบทดสอบ วัดความรู้ (แบบทดสอบออนไลน์) เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมรับเกียรติบัตรจาก ศธจ.สิงห์บุรี

เรื่องที่น่าสนใจ….
รวม 16 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี+มีเกียรติบัตร จาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สพม.10
รวมลิ้งก์ 3 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร  จาก รร.นิคมสร้างตนเอง ระยอง 8
รวมไว้ที่นี่ 14 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดย สพป.สงขลา เขต 1