วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Google search engine
หน้าแรกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไฟล์ Word แก้ไขได้

แบบบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไฟล์ Word แก้ไขได้

Advertisement

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ๋

คุณครูสามารถแก้ไขกิจกรรมต่างๆให้ตรงกับบริบทของโรงเรียนหรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นก็ได้นะคะ

ประวัติการลูกเสือโลก เกิดขึ้นแห่งแรกของโลกโดย ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ในประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2450 จากการรบกับพวกบัวร์ (Boar) ในการรักษาเมืองมาฟอีคิง(Mafeking) ที่แอฟริกาใต้ในปี พ.ศ. 2442 ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได้ตั้งกองทหารเด็กช่วยสอดแนมการรบจนรบชนะข้าศึก เมื่อกลับไปยังประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2450 จึงได้ทดลองนำเด็กชาย 20 คนไปฝึกทหารอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี ปี พ.ศ. 2451 ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหารและฝึกให้คนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ท่านลอร์ด เบเดน โพเอลล์ จึงได้แต่งหนังสือฝึกอบรมลูกเสือขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยหนังสือเล่มดังกล่าวมีชื่อว่า Scouting for Boys และคำว่า Scout ซึ่งใช้เรียกแทนลูกเสือมีความหมายตามตัวอักษรคือ

S : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกัน
C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี
O : Obedience หมายถึง การเชื่อฟังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในโอวาท
U : Unity หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี
T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

          การจัดตั้งลูกเสือในประเทศไทย ถือกำเนิดเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทราบเรื่องของลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ในประเทศอังกฤษ เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทยได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหารเพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ต่อมาใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา โดยทรงมีพระราชปรารภว่า เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายประถมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ลูกเสือกองแรกของไทย ตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียนวชิราวุธในปัจจุบัน และได้จัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียนต่างๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้นรวมทั้งพระราชทานคำขวัญให้ลูกเสือว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรก คือนายชัพน์ บุนนาค ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติ ส่งผลให้กองลูกเสือที่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามลูกเสือกองนี้ว่า กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้ตามความประสงค์ ลูกเสือกองนี้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้ง 2 ข้างและยังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

Advertisement

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Word ได้ที่นี่คลิกเลย

ผลงานโดย  ครูอัพเดตดอทคอม

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X