คุณครู ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่าง แบบบันทึก การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ใช้อ้างอิงการประเมินตัวชี้วัด ว.21ได้

9088

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวอย่างแบบบันทึก การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน คุณครูสามารถใช้อ้างอิง
การประเมินตัวชี้วัด ว.21 ด้านสื่อเทคโนโลยีได้เลยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะว่า การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียน
การสอนน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

สื่อการเรียนการสอน ที่คุณครูใช้ในห้องเรียน แน่นอนว่ามีหลากหลายประเภท ใช่ไหมคะ เนื่องจากวิชาที่ทุกท่านสอน มีความแตกต่างกัน บางท่านอาจใช้ สื่อเทคโนโลยี สื่อใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก ชุดกิจกรรม สื่อประดิษฐ์ ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ เกมต่างๆ  ซึ่งแตกต่างกันไปตามเนื้อหา และธรรมชาติของวิชา

แต่ทั้งนี้สิ่งที่ทุกท่านต้องดำเนินการเหมือนกัน คือ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้นั่นเองค่ะ โดยเริ่มจากการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์ ภาระงาน ที่คุณครูคาดหวังว่าจะได้จากการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการผลิตสื่อ การนำใช้ไปใช้งาน และที่สำคัญคือการประเมินการใช้สื่อจากนักเรียน เพื่อที่คุณครูจะได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้สื่อของคุณครูดีขึ้นนั่นเองค่ะ

โดยแบบบันทึกการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีนี้คุณครูอาจจะนำมาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทอื่นๆได้เลยนะคะ ซึ่งอาจประยุกต์ใช้ปรับแก้ไขได้ตามบริบทเลยค่ะ หลังจากทราบกระบวนการแล้วเราไปดู ตัวอย่างแบบบันทึกการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กันเลยค่ะ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างแบบบันทึกการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณที่มาจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้แบ่งปันตัวอย่าง แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน  ให้กับคุณครูทุกท่านในครั้งนี้ ซึ่ง ครูอัพเดตดอทคอมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูนะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย