แบบบันทึก การเข้าเรียน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

9995
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์จากการที่ สพฐ. ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป นั้น ท่าน ผอ.สุวิทย์ ได้ยกตัวอย่าง แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูและผู้ปกครอง

ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้ อำนวยความสะดวกแก่คุณครู โดยการจัดทำ แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์  ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไฟล์หรือจัดทำเป็นเอกสารหรือส่งไฟล์ให้ผู้ปกครองกันค่ะ ก่อนอื่นไปดูแนวทางจากท่าน ผอ.สุวิทย์ ก่อนนะคะ

แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

 

แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

 

แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

 

แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

 

แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

 

แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

 

ตัวอย่าง แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู

แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู  คลิกที่นี่

 

ตัวอย่าง แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับผู้ปกครอง

แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู และ ผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับผู้ปกครอง คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณแนวทางการพัฒนา แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับผู้ปกครอง จากท่าน ผอ.สุวิทย์ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ