แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครููฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ไฟล์word) (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)

9178

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครููฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ไฟล์word) (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครููฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ไฟล์word) ซึ่งใช้ในการประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ ตาม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.