แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2565 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

3802

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2565 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2565 ตาม ว23/2564 ทุกวัทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2565 ตาม ว23/2564 ทุกวัทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2565 จากหนังสือก.ค.ศ. ว23/2564 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้กับช่วงที่จะประเมินเลื่อนเงินเดือนกันแล้ว วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้นำ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู หรือ เลือนขั้นเงินเดือน ปี 2565 มาฝากคุณครูครับ

เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือน 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 256ุ6 และ 1 เมษายน 2566 – 30กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู จะมีอยู่ 3 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ครู คศ.1 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ครู คศ.2 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ครู คศ.3 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ครู คศ.4 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ครู คศ.5 คลิกที่นี่

 

 

เลื่อนเงินเดือน,ประเมินเลื่อนเงินเดือน,เลื่อนเงินเดือนครู, เลื่อนเงินเดือนครู 2564 ,แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2564 ,ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู