แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท

13661

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยสพฐ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ โรงเรียน(คาดว่าคุณครูจะได้ดำเนินการ) ดำเนินการดังนี้ครับ

สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้

1. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียน จากระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียนจากระบบ SET ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

2. จัดทําข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารผู้ปกครอง (ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือบัญชีธนาคารนักเรียน กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อเตรียมการรองรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าวโดยด่วน

โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์

>>ลิงก์แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล
>>ลิงก์สำรอง

เอกสารอื่นๆสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

1. หนังสือแจ้ง สพท.

2. แนวทางการดำเนินงาน

3. แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล

4. infographic แนวทางการดำเนินงานการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.