แบบรายงาน การเข้าร่วม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บข้อมูลฯ จาก สพฐ. ไฟล์ word แก้ไขได้

5392
แบบรายงาน การเข้าร่วม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บข้อมูลฯ จาก สพฐ. ไฟล์ word แก้ไขได้
แบบรายงาน การเข้าร่วม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บข้อมูลฯ จาก สพฐ. ไฟล์ word แก้ไขได้

แบบรายงาน การเข้าร่วม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บข้อมูลฯ จาก สพฐ. ไฟล์ word แก้ไขได้

รูปเล่มรายงานผลการอบรม พร้อมปก โหลดไปใช้ได้เลย ไม่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีลายน้ำ แบ่งปัน

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมชี้เป้าเด็ดมาฝากค่ะ เกี่ยวกับรายงานการเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)”

ซึ่งแบ่งปันโดย คุณครูศิริลักษณ์ คำมุงคุณ ครูโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.17 ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้ค่ะ

ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ แก้ไขได้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1M7N5s2hG849kOu0w6D9wz2Ar0AwZt2z9?usp=sharing

สามารถนับชั่วโมงได้ จำนวน 15 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 62121 อบรมได้ทุกเอก ทุกระดับชั้น
ประกอบการประเมินและเลื่อนวิทยฐานะ

สมัครเรียนตามลิงค์ https://ebet.obec.go.th/index.php

เกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนในแต่หน่วยให้ครบ 100 %

2. ผู้เข้าเรียนจะต้องทำการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60 %

3. ผู้เข้าเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2  ที่จะนำผลการฝึกอบรมไปนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. จะต้องผ่านเกณฑ์ให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน

4. กรณีผู้ที่จะได้รับใบวุฒิบัตร เฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมครบทั้ง 6 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรที่ทาง กคศ. กำหนด

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซักถามโทร. 02 288 5789 – 91

 หมายเหตุ

– จะเปิดให้โหลดใบประกาศตามหน่วยการเรียนได้ ตามลิงค์นี้ https://ebet.obec.go.th/certificate/home.php

– หากต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้ของตนเองให้ Login เข้าสู่ระบบ เลือกโปรไฟล์ ขวามือด้านบนแล้วคลิกที่ชื่อของตนเองตามคู่มือเปลี่ยนชื่อ https://ebet.obec.go.th/editprofile.pdf

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Chemistry by T.siri