แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) ในเด็กนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี

1993

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) ในเด็กนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก)
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก)

ดาวน์โหลด แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) และแบบสรุปจำนวนนักเรียน ในนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่อยู่ในช่วงอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน แต่ละห้องเรียน ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) แยกแต่ละสถานศึกษา

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer

โดยให้สถานศึกษารวบรวมจำนวนนักเรียน ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการวัคซีนและการดำเนินงานของสถานพยาบาลต่อไป

ทั้งนี้ เอกสารแบบแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อลงนามให้นักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) นั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก่ไขรายละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถนำส่งให้ศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาได้ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565

ดาวน์โหลดหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด แบบสำรวจ และแบบสรุป จำนวน 3 ฉบับ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม Timeline การเตรียมความพร้อม การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็ก อายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี…