เชิญคุณครู ร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อการพัฒนาการ ขอมีและ เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21,ว.22

2626

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มาชวนคุณครูร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อการพัฒนาการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21,ว.22

 แบบสำรวจวิทยฐานะ
แบบสำรวจวิทยฐานะ

เนื่องจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  จัดทำแบบสำรวจเพื่อการพัฒนาการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21,ว.22
ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ลดภาระครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาครูลงสู่ผู้เรียน
เพื่อให้ทราบถึงอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น และลดภาระของครูที่ไม่ได้ตรงนโยบาย นำมาปรับให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนที่สุด

เพิ่มเพื่อน

(-) วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ลดภาระครูเพิ่มคุณภาพเด็ก
(-) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
(-) วิธีตอบแบบสอบถาม : ตอบแบบสอบถามผ่าน ลิงค์ : https://forms.gle/SebT9fnJatovMd5h7
(-) ระยะเวลา : เปิดระบบ 27 ธันวาคม 2562 และ ปิดระบบ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น.

จึงขอความร่วมมือให้คุณครูทุกท่านดำเนินการตอบแบบสอบถามดังแนบ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ซึ่งเมื่อคุณครูคลิกที่ลิงค์ หรือ คลิกที่เข้าตอบแบบสำรวจ

เข้าตอบแบบสำรวจ
 แบบสำรวจวิทยฐานะ
แบบสำรวจวิทยฐานะ

จะปรากฏหน้าแบบสำรวจดังภาพค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม จึงอยากเชิญชวนคุณครูมาร่วมกันทำแบบสำรวจดังกล่าว เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเป็นผู้สะท้อนแนวทางได้ดีที่สุดค่ะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย