วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

Advertisement

แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

ข้อขี้แจง
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มตามกระบวนการ PLC
– Model Teacher หมายถึง ครูผู้รับการนิเทศ
– Buddy Teacher หมายถึง ครูคู่นิเทศ, ครูร่วมเรียนรู้
– Mentor หมายถึง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับวิชา
– Expert หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูหัวหน้างาน นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์
– Administrator หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน
– Recorder หมายถึง ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
1. แบ่งกลุ่มย่อย ตามความเหมาะสม (ครูกลุ่มสาระฯเดียวกัน/รายวิชาเดียวกัน/ระดับชั้นเดียวกัน)
2. ให้แต่ละกลุ่มคิดแนวทางแก้ไขปัญหา 1 เรื่องจากประเด็นต่อไปนี้
2.1 ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 1 เรื่อง/กลุ่ม
2.2 ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของครู หรือเทคนิควิธีการสอนที่ครูควรพัฒนา 1
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วินัย 5 ประการของบุคลากรในโรงเรียน
1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)
2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models)
3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
4. การเรียนรู้ของทีม (Team Leaning)
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

Advertisement

ตัวอย่างไฟล์ แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์  รายงาน PLC ไฟล์ WORD ที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลแบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้ จาก Sayompoo Singto

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X