แผนการลงทุนกบข. การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 3 แผนการลงทุนกบข.เดิม เปลี่ยนชื่อใหม่

703
แผนการลงทุน กบข.
แผนการลงทุนกบข. การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 3 แผนการลงทุนกบข.เดิม เปลี่ยนชื่อใหม่


แผนการลงทุนกบข. การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 3 แผนการลงทุนกบข. เดิม เปลี่ยนชื่อใหม่

แผนการลงทุนกบข. การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 3 แผนการลงทุนเดิม เปลี่ยนชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทางเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ซึ่งแผนการลงทุนกบข.ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการลงทุนสมาชิกกบข. การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 3 แผนการลงทุนเดิม เปลี่ยนชื่อใหม่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เรื่องน่าอ่าน >> สมาชิก กบข. 6 เรื่อง ที่ สำหรับสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ควรรู้

แผนการลงทุนกบข. เริ่มแล้ว! การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของแผนการลงทุนสมาชิกกบข. มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3 แผนการลงทุนเดิม เปลี่ยนชื่อใหม่ เพื่อให้ชื่อแผนมีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนแต่อย่างใด
แผนตลาดเงิน เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น”
แผนผสมหุ้นทวี เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนหุ้น 35”
แผนตราสารทุนไทย เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนหุ้นไทย”

แผนการลงทุนกบข.เพิ่ม 2 แผนการลงทุนใหม่! เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้สมาชิก
“แผนหุ้น 65” เสี่ยงสูง ลุ้นเพิ่มผลตอบแทน
“แผนหุ้นต่างประเทศ” เสี่ยงสูง สร้างผลตอบแทนในต่างประเทศ

เรื่องน่าอ่าน >> วิธีการรับเงินคืน กบข. เมื่อสมาชิกลาออกจากราชการจะขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกขอรับเงินคืนด้วยวิธีใด

กบข. รวมมาให้ 3 คำถามยอดฮิตของสมาชิกเกษียณอายุ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล แผนการลงทุนกบข. การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 3 แผนการลงทุนเดิม เปลี่ยนชื่อใหม่ จากเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)