แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

3289
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน พบกับบทความดีๆจาก ครูอัพเดตดอทคอม อีกครั้งนะคะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราว ของ แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้ มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่ง ครูอัพเดตดอทคอม เชื่อว่า อาจจะมีคุณครูหลายๆท่าน ที่เป็นสมาชิก กบข. อยู่ แต่ไม่ทราบมาก่อนว่า กบข.มีแผนการลงทุนให้เลือกด้วย และเราสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ ถึง 4 ครั้งต่อปี ซึ่ง ช่องทางการเปลี่ยนแผนการลงทุน กบข. ก็จะมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือขอเปลี่ยนแผนลงทุนไปที่ กบข. หรือ แม้กระทั่ง การเปลี่ยนแผน แอพพลิเคชั่น My GPS ซึ่งแสนจะง่ายและสะดวกสบายนั่นเองค่ะ

แต่ ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแผนการลงทุนจากแผนหลัก ไปแผนอื่นๆ เราจะต้องรู้จักกับ แผนการลงทุนอื่นๆ ที่กบข. มีให้เราเลือกลงทุนก่อนใช่ไหมคะ ดังคำกล่าวที่ว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนั่งเองค่ะ ไปดูแผนการลงทุนทั้ง 7 แผนที่ กบข. มีว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และแผนการลงทุนไหนจะเหมาะสมกับคุณครูกันเลยค่ะ

แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

กบข. จัดให้มีแผนการลงทุน จำนวน 7 แผน โดยแต่ละแผนการลงทุนจะมีนโยบายการลงทุนโดยสรุป ดังต่อไปนี้นะคะ

  1. แผนหลัก

เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความ ในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยเป้าหมายของแผนหลัก คือ การลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อในระยะยาวภายใต้กรอบความเสี่ยงที่พอเหมาะ ซึ่ง คุณครูส่วนมากที่ไม่เคยเลือกแผนการลงทุนเลยจะอยู่ที่แผนหลักนั่นเองค่ะ

แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

 

เพิ่มเพื่อน

2.แผนตลาดเงิน

เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดง สิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จะครบกำหนดชำระคืน ภายในไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ลงทุน โดยเป้าหมายของแผนตลาดเงิน คือ การลงทุนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลัก และเน้นผลตอบแทนเป็นเรื่องรอง ทำให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากแผนตลาดเงินนี้ค่อนข้างต่ำ เพื่อแลกกับความปลอดภัยของเงินต้น

แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

3.แผนตราสารหนี้

เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสาร แสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยเป้าหมายของแผนตราสารหนี้ คือ การได้รับผลตอบแทนในระยะยาวที่ค่อนข้างสม่ำเสมอสูงกว่าเงินฝาก และให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าแผนตลาดเงิน อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ผลตอบแทนในระยะสั้นจะติดลบตามราคาตามตลาดก็ยังมีอยู่ แต่น้อยกว่าแผนหลักและแผนผสมหุ้นทวี

แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

4.แผนผสมหุ้นทวี

เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนมากกว่าแผนหลัก โดยเป้าหมายของแผนผสมหุ้นทวี คือ การเพิ่มโอกาสหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในตราสารทุนเพิ่ม เพื่อสร้างโอกาสที่จะมีเงินใช้มากขึ้น ในยามเกษียณซึ่งแน่นอนต้องยอมรับความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาดเนื่องจากการลงทุน ในตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

5.แผนสมดุลตามอายุ

เป็นรูปแบบการลงทุนที่ให้ กบข. ปรับเปลี่ยนสัดส่วนของหลักทรัพย์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิกโดยอัตโนมัติ สมาชิกที่อายุน้อยมีการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากมีระยะเวลาการลงทุนนาน สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนได้มาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและเร่งการสะสมทุนทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ทยอยลดการลงทุนในตราสารทุนและปรับเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงตามลำดับเมื่ออายุมากขึ้น

แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

6.แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโอกาสผันผวนสูงแต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกแผนฯนี้ต้องทำแบบทดสอบความเสี่ยงของ กบข. และผลประเมินต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับ 4 ซึ่งคือระดับสูงสุดเท่านั้น

แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

7. แผนตราสารทุนไทย

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว แผนตราสารทุนไทยเป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีโอกาสผันผวนสูง แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกแผนฯ นี้ต้องทำแบบทดสอบความเสี่ยงของ กบข. และผลประเมินต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับ 4 ซึ่งคือระดับสูงสุดเท่านั้น

แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้
แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

อ่านมาถึงตรงนี้ คุณครูคงจะทราบว่าแผนการลงทุนของ กบข.มีอะไรบ้าง และ แผนไหนตรงกับใจของคุณครูนะคะ โดยวิธีการเปลี่ยนแผนการลงทุน หรือ หากคุณครูอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียด กว่าที่ครูอัพเดตดอทคอมได้นำมาฝากคุณครู คุณครูสามารถ คลิกอ่านข้อมูลอย่างละเอียดได้เลยค่ะ 

และก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน คุณครูควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนะคะ และ ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณภาพและข้อมูล จาก กบข. เป็นอย่างสูงนะคะ