แผนการสอนประวัติศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ป.1 – ป.6

11951

แผนการสอนประวัติศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ป.1 – ป.6

แผนการสอนประวัติศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ป.1 – ป.6 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซครูอัพเดตดอทคอมขอนำสิ่งดีดีมาฝากคุณครูเช่นเคย โดยในวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำแผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 – ม.6 มาให้ทุกท่านดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ครับ

แผนการสอนประวัติศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ป.1 - ป.6
แผนการสอนประวัติศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ป.1 – ป.6

เรียนรู้อะไรบ้างในวิชาประวัติศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 – ม.6 ประกอบด้วย

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1

แผนการสอน ประวัติศาสตร์ ป.2

แผนการสอน ประวัติศาสตร์ ป.3

แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.4

แผนการสอน ประวัติศาสตร์ ป.5

แผนการสอน ประวัติศาสตร์ ป.6

ดาวน์โหลดไฟล์แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6

ค้นหาแผนการสอนรายวิชาอื่น คลิกที่นี่