วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกแผนการสอนแผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 - ป.6

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 – ป.6

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 – ป.6

Advertisement

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 – ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งได้เรียบเรียงเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 - ป.6

โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังกล่าว และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดรับกับความเป็นไปของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม

การใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ใช้เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement

รายละเอียดแผนการสอนประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.3
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.6

ดาวน์โหลดไฟล์แผนการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6 ที่นี่

เรื่องราวอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments