แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่..

17092

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่..

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซครูอัพเดตดอทคอมขอนำสิ่งดีดีมาฝากคุณครูเช่นเคย โดยในวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำ
แผนการสอนวิทยาศาสตร์ หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 – ม.6  ที่ทางอจท. แจกฟรี  สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6 ที่นำมาเผยแพร่นี้ เว็บไซต์ ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์ อจท. ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลด แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6  ในครั้งนี้

ค้นหาแผนการสอนรายวิชาอื่น คลิกที่นี่

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.6 
แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6

แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( ป.1 )  เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( ป.1 )  เล่ม 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( ป.2 ) เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( ป.2 ) เล่ม 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( ป.3 )

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( ป.4 ) เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ( ป.4 )เล่ม 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( ป.5 ) เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( ป.5 )เล่ม 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เล่ม 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน (ออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน (ออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน วิทย์ฯชีวภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม  ฟิสิกส์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม  ฟิสิกส์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม เคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม เคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม ชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม ชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 2

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม ดาราศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 1

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม  ดาราศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 2 

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน 1 เคมี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน 2 ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม  ดาราศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม  ชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอน วิทยาศาสตร์  เพิ่มเติม เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอนวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิธีการดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดที่ลิ้งก์นี้  http://www.aksorn.com/download/

ขอบคุณที่มา  สำนักพิมพ์ อจท.